Handleiding Energie Voetafdruk voor Applicaties

Page created by Michiel Cuijpers on 04 Jun 2015 15:19


In dit document

wordt beschreven wat een energie-voetafdruk van een applicatie of service is en hoe deze kan worden bepaald. Deze methode is relevant voor eigenaren van IT systemen, die willen sturen op energiezuinigheid en softwareontwikkelaars, die energiezuinigheid willen in- bouwen.
De handleiding is opgesplitst in twee delen:

Deel 1 is bedoeld voor alle geïnteresseerden. In dit deel wordt kort uitgelegd wat de energie voetafdruk is en in vogelvlucht beschreven hoe de energie-voetafdruk wordt bepaald. Het geeft een algemeen overzicht van de gebruikte methode en de daarbij behorende indicatoren.

Deel 2 richt zich op de lezers die de daadwerkelijke energie-voetafdruk gaan bepalen. Dit deel biedt gedetailleerde informatie, instructies en richtlijnen voor veel voorkomende situaties tijdens het bepalen van de energie-voetafdruk. Het doel van deel 2 is de lezer in staat te stellen om zelf- standig en op een reproduceerbare manier de energie-voetafdruk te bepalen.

versie 2.1 van 1 mei 2015


Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License