Offensief verborgen energieslurper

Page created by Michiel Cuijpers on 10 Jul 2015 12:02


13 oktober 2011
In een interview met Theo Besteman van de Telegraaf stelt KNGS-voorzitter Joost Visser (SIG): "Bedrijven kunnen met groene software 20 tot 40 procent energie besparen". "Er zijn specifieke gevallen waar besparingen nog veel verder oplopen."

Onderstaand kunt u het interview, gepubliceerd in de Financiële Telegraaf, downloaden

Het interview is gehouden ter gelegenheid van de start van het Knowledge Network Green Software (KNGS). Aan het open kennisnetwerk nemen private en publieke bedrijven en organisaties deel. Agentschap NL - onderdeel van het ministerie van EL&I – initieerde en ondersteunt het netwerk, dat als doel heeft kennis over energiezuinige software te verzamelen en te ontwikkelen.


Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License