Een applicatie verbruikt energie. Maar hoeveel?

Page created by Michiel Cuijpers on 02 Sep 2013 11:49


GREEN IT
INFORMATIE
JULY 2013

Hoe kun je het energieprofiel van een applicatie vaststellen? En hoe kan het profiel worden ingezet om het energieverbruik te verlagen? Twee praktijkcasussen maken het duidelijk.
Jeroen Arnoldus en Joris Gresnigt

Samenvatting
Het beslag dat applicaties leggen op de onderliggende infrastructuur staat weer op de agenda. Hoeveel energie verbruiken deze applicaties? Dat is nog vaak onbekend. Er is geen eenduidige methode om het energieverbruik te rapporteren. Maar Logius beschikt sinds kort over een energieprofiel dat helpt om te sturen op een lager energieverbruik. Volgende doelen: een energieregister en een -keurmerk.

download here

Dankwoord
Dit #KNGS onderzoek had niet kunnen plaatsvinden zonder de medewerking van enkele mensen en partijen. Wij danken Agentschap NL voor de financiering van het onderzoek dankzij het MJA-programma, Logius voor het beschikbaar stellen van de casussen. Cap Gemini, Equinix en KPN voor hun medewerking als leveranciers van de applicaties. En Dirk Harryvan (Mansystems) en Joost Visser, Kay Grosskop en Michiel Cuijpers van de Software Improvement Group (SIG).


Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License