Event Groen 2012
Date 23 februari 2012
Location WTC Expo Leeuwarden
URL http://www.eventgroen.nl

#KNGS will host an introductory workshop on the potential of green software on B2B day.

Building green business
EventGroen2012 takes place on 23 februari in Leeuwarden. It is focusses on green
entrepreneurship. Participants to this event will get new insights on Dutch green theme's.

Bouwen aan groene business
Een groep groene ondernemers, verenigd in Stichting Club 2025, organiseert van 23 tot en met 26 februari 2012 het Event Groen! in het WTC in Leeuwarden. Het event dat alle groene gedachten en dingen bijeen brengt. Voor jong en oud, voor voor consumenten, fabrikanten, ondernemers, instellingen, uitvinders, …. Allles en iedereen die bewogen wordt door groen en CO2-bewustzijn. Event Groen bestaat daarbij uit:
- B2B-congres: 23 februari 2012 - target: 600 ondernemers
- Consumentenbeurs: 24 tot en met 26 februari – target: 15.000 bezoekers.

23 februari 2012: B2B-dag Groen 2012
Op 23 februari vindt de congresdag Groen 2012 plaats, geheel in het teken van groen ondernemen. Ondernemers doen hier nieuwe inzichten op rond drie Noord-Nederlandse thema’s: groen gas, energiezuinige gebouwen en woonwijken en groen ondernemen met energie. Agentschap NL en stichting Energy Valley zijn verantwoordelijk voor deze business-to-business-dag, in samenwerking met Stichting Club 2025.

Business halen uit duurzaam ondernemen
Duurzaam ondernemen biedt steeds meer grote economische kansen. Om hiervoor tot goede businesscases te komen, zijn nieuwe marktmodellen nodig. Het rendement en de marktpositie van groene energie, smart grids en duurzame warmte kunnen worden verbeterd met onder meer slimme ketens en coalities, publiekprivate samenwerking en internationale kennisdeling. Tijdens de B2B-dag komen deze ontwikkelingen aan bod. Daarbij is uitgangspunt steeds de versterking van de lokale economie.

Ontmoet koplopers, ervaringsdeskundigen, experts en financiers
Er is meer. Op de B2B-dag komen koplopers, experts, financiers en geïnteresseerden in groen ondernemerschap bij elkaar. Bedrijven uit heel Nederland laten zien hoe groen ondernemen werkt en ook hoe het níét moet. Denk aan effectief energiemanagement en wat groene business oplevert aan nieuwe bedrijvigheid en milieuwinst. Experts en ervaringsdeskundigen helpen bedrijven in matchmaking-sessies verder met ideeën. Het interactieve en gevarieerde programma zorgt zo voor kennisuitwisseling, verbinding én inspiratie.

Ook meebouwen aan groene business? Meld je aan vanaf 23 december op www.groen2012.nl

Image Gallery

Comments

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License