Kick-off User Group Energy Footprint
Date May 15
Location SIG, Amsterdam
Language Dutch
Contact ue.gis|tnirptoof-ygrene#ue.gis|tnirptoof-ygrene

Kick-off Informatie Software Energy Footprint

Middels dit onderzoek naar de energie footprint van e-diensten willen wij gezamenlijk met de markt kijken naar de energie consumptie van ICT systemen en de kosten die hiermee gepaard gaan.

Hierbij kijken wij naar de gehele keten. Van applicatie, server, OS, VM, Hardware en housing. Samen met AgentschapNL en Logius hebben wij onderzoek gedaan naar de drivers van energie consumptie in ICT. Wat wij zien is dat er veel aandacht uitgaat naar Datacentres, cooling virtualisatie etc. Maar dat de daadwerkelijke software-architectuur buitenschot blijft. Dit is nu juist de vragende factor van al deze hardware. Wat wij nu ontworpen hebben is een nieuwe indicator: de Software Energy Footprint.

Het gebruik van deze indicator geeft managers inzicht in energieconsumptie van een bepaalde e-dienst. Het geeft een stuur in handen om duurzame verbeteringen te realiseren / monitoren. Het geeft bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om functioneel aan te besteden.

Wat vragen wij :

een energyfootprint coördinator en een transactie gerichte applicatie waarvan de footprint bepaald gaat worden. ( voorbeeld: wat kost 1 vergunning of 1 bericht )
De voor de footprint benodigde informatie is doorgaans al voorhanden of relatief eenvoudig te vergaren. SIG heeft hier reeds onderzoek naar gedaan hoe deze anders te verkrijgen en stelt dit ook beschikbaar. Gedurende de periode wordt in samen werking met de coördinator de volgende informatie vergaard:

aantal hoofdtransacties, van het OS % CPU usage, % Memory usage en network usage, voor VM %CPU en Memory usage, het aantal kWh van de hardware.

Bij het vergaren zien wij dat er doorgaans 3 rollen zijn: hardware metingen, applicatie logging en scopebepaling. Totale investering in tijd ligt tussen de 20 en 80 uur per deelnemende organisatie. De uren worden in een periode van 3-4 maanden gemaakt.

download 1 Kick-off presentation
download 2 Intake Document
download 3 Manual v01
download 4 Energy Model
download 5 Meetplan
datum voor eindpresentatie 14:00 bij SIG op 10 september of 16 september of 26 september 2013

Image Gallery

Comments

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License